بازی آماده است و ما می خواهیم آن را با فرمت exe. به بازار بفرستیم.

اگر این کار را نکنیم هرکس بخواهد این بازی را داشته باشد با نرم افزارذ لشئث ئشنثق را هم داشته باشد. تازه در این صورت همه می توانند در بازی شما دست ببرند...

برای این کار در نوار ابزار در منوی File گزینه create Executable را انتخاب کنید.

سپس در محل محلی را که می خواهید فایل exe. در آن جا ذخیره شئد را انتخاب کنید.

راه دیگری هم است.

از نوار بالای Game maker گزینه ...create a stand را انتخاب کنید و مکان مورد نظر را انتخاب کنید.

توجه کنید که برای اینکار، بازی شما باید حداقل یک room داشته باشد.