برای فارسی نویسی در game maker ما به یک نرم افزار نیاز داریم که متن ساده ما را به کد هایی تبدیل کند که در گیم میکر قابل خواندن باشد. برای این کار شما باید نرم افزار...

در این مطلب ما لینک دانلود نرم افزار leomoon parsinegar را برای شما قرار داده ایم.

برای فارسی نویسی در game maker ما به یک نرم افزار نیاز داریم که متن ساده ما را به کد هایی تبدیل کند که در گیم میکر قابل خواندن باشد. برای این کار شما به نرم افزار leomoon parsinegar نیاز دارید.

لینک دانلود نرم افزار: دانلود نرم افزار leomoon.parsinegar

آموزش کار با این نرم افزار