برای ذخیره اطلاعات کاربر در Game maker studio ما می توانید از فایل های ini. استفاده کنیم. فایل ها با فرمت ini بیشتر برای ذخیرۀ اطلاعات به کار می روند. اطلاعاتی همچون نام کاربر، رمز کاربر و یا در بازی ها Save های کاربر. روش استفاده از این فایل ها در GameMaker: studio کمی متفاوت تر از GameMaker است. توجه کنید که نام توابع فرق نکرده، بلکه چون ذخیره پروژۀ بازی و خروجی بازی در این دو موتور کمی متفاوت است، کار با این فایل ها هم مقداری با هم فرق کرده است.

برای استفاده از این فایل ها در GameMaker: studio چند تابع وجود دارد. این توابع ممکن است کمی پیچیده باشند. به همین دلیل یک فیلم آموزشی در همین راستا برای شما فراهم آورده ایم.

این ویدیوی آموزشی در دو کیفیت و دو حجم موجود می باشد.

لینک های دانلود:

فیلم آموزشی کار با فایل های ini. در Game makerstudio

حجم فایل فشرده: 40.1 مگابایت

فیلم آموزشی کار با فایل های ini. در Game makerstudio

حجم فایل فشرده: 18.3 مگابایت

توجه کنید که تفاوت این دو فیلم فقط در کیفیت و حجم است.